AC Trebišov

AKTUÁLNE OZNAMY

    • Biblická Immanuel skupinka, streda ………………..26.2.2020 … 18:00      Adresa :   Zimná 1585/7   …   
    • Ranné modlitebné stretnutie, štvrtok ……………… 27.2.2020 … 5:45    Adresa :   Zimná 1585/7   …   
    • Nedeľné bohoslužby, ……………………………………..1.3.2020 … 9:30        Adresa : M.R. Štefánika 53 ;     

 

————————————————————————————————–

„A na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“

Ev. Matúša 16,18 

 

Celoslovenská webstránka :  www.acsr.sk

Kto sme ?

Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG, ktoré má po svete 67 mil. členov), ktoré má spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami 750 miliónov členov – znovuzrodených kresťanov. V rámci Európy patríme do Letničného Európskeho spoločenstva(PEF), ktoré má 3,5 milióna členov.

Poštová adresa:   ACS Trebišov, Zimná 1585/7, 075 01 Trebišov, Slovensko

Číslo účtu: SK07 0200 0000 0020 7169 2453

Pastor:    

Mgr. Radovan Mikula s manželkou Gabrielou

mikularado@gmail.com

immanuelneziskovka@gmail.com

Naša na web   

Starší zboru:                                                                     

Ing. Michal Polák s manželkou Ivetou

polak_michal@centrum.sk
polaksd@centrum.sk

20180729_114602

Bc. Ján Marhefka s manželkou Andreou

janmarhefka@gmail.com

20180729_093421

                                                                                                

Telefón:        0915 229 376 ; 0910 902 763 ; 

Email:                                                                        Web:

trebisov@acsr.sk                                                     www.immanuel.sk,      Facebook 

 

Aktivity:

 

Biblické vyučovanie:

Streda – 18:00

 Nedeľné bohoslužby o 9:30

 

OSTATNÉ OZNAMY: