Oslobodenie …

Veľmi ďakujem Bohu za možnosť zúčastniť sa kurzov duchovného poradenstva, ktoré usporadúva Immanuel n.o. (brat Rado Mikula spolu s Mišom Polákom).Viac rokov som sa modlil v dvoch smeroch: aby ma Boh učil milovať a stíhať lásku a aby ma pripravil na posledné časy. Teraz vidím, že tieto modlitby veľmi úzko súvisia – o posledných časoch Boh hovorí, že to budú (resp. už sú) nebezpečné časy plné zranenia, zrady, nepriateľstva a násilia a tiež hovorí, že ochladne láska mnohých.Nuž na kurzoch sa do detailu učím ako odpúšťať a byť uzdravený z rôznych typov zranení a slobodný od pascí, ktoré v tejto dobe diabol veriacim kladie do cesty. Som napĺňaný Božou láskou, pokorou, môžem plnšie zažívať Božiu reč a Božiu radosť na osobných modlitbách.  Zažil som oslobodenie z negatívnych myšlienok voči ľudom, zo strachu dívať sa v určitých situáciách ľuďom do očí, oslobodenie od strachu z hnevu a trestu a ďalšie.

Kurz vrelo odporúčam každému, kto ním ešte neprešiel.

Julo