Internetové kurzy

Ak by ste mali záujem vidieť a dodatočne sa zúčastniť nahratých kurzov, napíšte nám. Kontakty nájdete na stránke.

 

INTERNETOVÉ KURZY S TÉMOU …“ZÁSTUPCOVIA BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA NA ZEMI“

INTERNETOVÉ KURZY S TÉMOU … „ZJAVENIE JÁNA“