Ďakujem Bohu za robotníkov žatvy, za takých pastorov, a ľudí, ktorík vedia odovzdať život Bohu, aby si ich použil ku službe, ktorú On robí skrz srdcia Jemu oddaných, aby si ich použil k vyslobodzovaniu a uzdravovaniu. Je hrozné to, čo robí satan na zemi a v akých klamstvá žijú ľudia. Ako dôležité je vinúť sa k Bohu, svojmu Stvoriteľovi. Ako sme klamaní a úbohí bez svojho Stvoriteľa, Jeho Syna Ježiša Krista a práce Ducha Svätého. Ako málo je tých, čo vydajú život Bohu a slúžia mu celým srdcom. Vďaka za teba Rado a za tvoju službu…vďaka Bohu. Cítim sa ľahká, pokojná, slobodná. Nie je nič krajšie, ako ísť v šľapajách nášho Pána a dokázať byť napojený na pravý zdroj Lásky, ktorá sa potom môže vylievať na chorých, smutných, úbohých, poviazaných a oklamaných, ktorých satan drží vo väzení. Až potom, keď je človek oslobodený, porozumie Slovu, ktoré je zapísané v knihe Života. Všetci, ktorých satan drží vo väzení, porozumejú. Doteraz som mala iba prečítané, čo je to Pravda. Ak to človek prežije na sebe, vtedy tomu porozumie. Ako krátko sme na zemi, aby sme mohli byť s Pánom. Ako sa až nedá vyjadriť tá sloboda a vďačnosť, ktorú človek cíti pri oslobodení a zjavení nejakej Pravdy vo svojom živote. Celé vnútro človeka by malo ďakovať Bohu za to, ako nás miluje, ako sa bránime Jeho Láske a nedokážeme pochopiť hĺbku Života, Lásky, Starostlivosti, Ochrany a Jeho Dobroty. Tvoja služba je veľmi dôležitá v Jeho rukách. Je to citlivé jemné a môžem spolu s piesňou hovoriť: „… milostivý a milosrdný je Pán“. Vďaka, Vďaka Bohu za Jeho milosť milosrdenstvo…za ľudí, ktorých si vie použiť vo svojej vinici. Mám veľmi vďačné srdce naproti Bohu Rado za teba. Sláva Bohu.                                                                                      Po oslobodení osobne hovorím za seba,že  by som chcela hneď pomáhať v Pánovej vinici, doslova vyhlasovať zo striech to, aké úžasné je byť oslobodený a pomáhať, aby sa naši najbližší dozvedeli, ako sme klamaní a čo ponúka Pán oslobodením. Aké klamstvá žijeme v chorobách a trápeniach. Uvedomujem si však, že to nejde vo vlastnej sile a že človek musí byť zmocnený našim Stvoriteľom v daroch, ktoré rozdal každému tak, ako chcel Duch Svätý. Zmenil sa môj pohľad na ľudí, ktorí sú takto klamaní, utláčaní a väznení. Týmto jedným prežitým aktom  si uvedomujem, že to potrebuje každý nespasený  hriešnik. Sú to zranenia ľudí hlboko vo vnútri, o ktorých ani sami nevedia. Vie to iba Boh, ktorý to vo svojej milosti zjaví. A ak sú roztrhnuté putá a zlomené závory, tak to je nepopísateľná radosť. Skvelé.

Alica – august 2016