Absolventka Kurzov – Ivka

JEŽIŠ MÁ VÝCHODISKO DO KAŽDEJ SITUÁCIE

Ahojte.

Chcem sa zdieľať s tým, čo Ježiš konal a stále koná v mojom živote. Ja som tak vďačná Bohu, že sa dal spoznať aj mne. On je tak veľmi Dobrý ku mne a stále je to pre mňa nepochopiteľné, že ma má veľmi rád aj napriek všetkým mojim zlyhaniam. On je tak Dobrý Boh:). Nezaslúžim si to a som Mu veľmi vďačná za Jeho čistú a krásnu lásku, že On je Verný a Dobrý stále.

Som veľmi vďačná Bohu, že mi veľmi pomohol aj cez vašu službu. O tomto kurze som sa dozvedela cez kamarátky Veroniku a Zlaťku a tak som tiež veľmi vďačná Bohu, že mi o tom dal vedieť:), lebo som to veľmi potrebovala. Už je to trochu dávnejšie, čo som mala ťažšie obdobie v živote a naozaj to bolo pre mňa niekedy veľmi ťažké. Nejaký čas som brala som aj lieky, ale mne to nepomáhalo, lebo ja som tak veľmi potrebovala JEŽIŠA a zažívať Božiu lásku, Jeho prijatie a pomoc, lebo jedine JEŽIŠ VIE TAK DO HĹBKY UZDRAVIŤ. A tak som volala k Bohu o pomoc aj plakala a zažila som presne to, čo sa píše v Biblii: Žalm 28:6-7  Nech je zvelebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc.  Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.  On mi pomohol aj cez túto službu a keď som chodila na osobné poradenstvo k Radovi. Som vďačná Bohu za vašu rodinu, že som vás mohla spoznať. Ste veľmi vzácni pre Pána. Na týchto kurzoch je čisté Božie Slovo a je to podané jednoducho a pritom je to hlboké, také z Božieho srdca. Poznávam tu Pána, takého aký je a Jeho srdce, ktoré je tak veľmi čisté a krásne a plné lásky a milosrdné a spravodlivé:). Zaujalo ma aj to, keď si slúžime duchovnými darmi a vidím, že Duch Svätý pracuje cez nás všetkých, čo sme tam. Vtedy sa dozvieme ako Boh myslí o nás a je to tak krásne, Jeho myšlienky sú tak vzácne. Žalm 139:17-18. A tiež som zistila, že aj keď Duch Svätý usvedčí z hriechu, On to nerobí nikdy na zahanbenie, ale pre naše dobré, lebo nás má veľmi rád a chce, aby sme sa navrátili k Bohu. Ako sa píše v Biblii, že dobrota Božia nás vedie ku pokániu. Ja som to zažila tiež a tak som vďačná Bohu, že ma očistil a potom mi dal takú krásnu radosť do srdca. Avšak, keby som to nevyznala, nemala by som tú radosť. A tak ďakujem, že mi dal Duch Svätý odvahu a On ju dá stále, keď Ho prosíme a pokoríme sa pred Ním. A veľmi mi pomohlo, že pastor ma za to neodsudzoval, ale stále ku mne pristupuje s Božou láskou a to je tak potrebné a vzácne. Keď som nad tým rozmýšľala, že čo napíšem, tak som si uvedomila, že vtedy, keď mi bolo ťažko, tak som nevedela a nechcela byť sama, ale keď ma Ježiš uzdravoval, tak som zistila, že práveže chcem byť aj sama s Pánom a v Jeho prítomnosti, lebo tam je tak krásne:) : Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.  Žalm 16:11. A tam nás Duch Svätý posilňuje a upokojuje Jeho láskou a dáva prielomy tiež, ale hlavné na tom je, že sme len s Ním:). A On tak veľmi túži byť s nami sám, aby k nám hovoril, hlavne cez Jeho Slovo:). Čiže vtedy som veľmi potrebovala byť s druhými a pri Jeho Slove a zažívať Božie prijatie a lásku a súcit a záujem a pomoc. Na kurzoch to zažijete:). Naozaj vďaka Bohu, že Pán to dal do ich sŕdc, aj Radovi aj Miškovi, že tak s Božou láskou a v pokore slúžia ľuďom ako sa píše v Ján 13: 35. Sláva Bohu za to naozaj:).  Božie Slovo v nás stále pracuje a premieňa nás, aj keď si to možno neuvedomujeme. Ale Božie Slovo je Pravda:). Ján 8:32 , Ján 8: 36 A Ježiš chce stále vyslobodzovať a aj vyslobodzuje, keď Mu to dovolíme, keď sa pokoríme pred Ním. Mňa vyslobodil z rôznych strachov a úzkostí a som Mu za to veľmi vďačná:). Vtedy, keď mi bolo najťažšie som si myslela, že sa to asi nikdy neskončí, ale teraz už viem, že JEŽIŠ je predsa VÍŤAZ A ON MÁ VÝCHODISKO DO KAŽDEJ SITUÁCIE. A zažila som to aj ja:). U mňa je to také postupné. A vidím ako Boh urobil veľkú zmenu v mojom živote. Spoznávam stále viac Jeho lásku a prijatie a cez to ma Ježiš veľmi uzdravuje. Dáva mi aj napríklad viac odvahy, lebo niekedy som bola veľmi hanblivá. Raz som dokonca zažila na chválach veľmi veľký prielom, a to ako ma Pán vyslobodil od strachu. Keď sme spievali pieseň Ježiš láme putá, v jednej chvíli som cítila, niekde asi v srdci, neviem presne, ako JEŽIŠ niečo vo mne zlomil. Tak som to naozaj cítila, prišlo to asi ako vlna. Bolo to naozaj pre mňa veľmi silné a cítila som potom uvoľnenie a vedela som, že to bolo veľmi dobré. Verím, že Ježiš zlomil vo mne ten strach. A som za to taaak veľmi vďačná Bohu, naozaj sláva Bohu za to:)))! Som naozaj veľmi vďačná Bohu za to, že ma stále tak s láskou uzdravuje:). A krásne na Božej láske je aj to, že to, z čoho vás Ježiš vyslobodí a v čom vás uzdraví, tak On vám potom pošle do cesty ľudí, ktorí majú podobné ťažkosti, lebo On ich má tak veľmi rád a chce im tiež pomôcť a uzdraviť ich. Aj ja som to zažila a tak som veľmi vďačná Bohu, že mi pomohol im slúžiť, napríklad prijatím, radou, modlitbou a povzbudením, že tak ako mňa uzdravil Ježiš, že chce aj ich.  A naozaj toto Slovo je v Božom srdci aj pre vás všetkých… Jer 29:11-14. Aj sama to zažívam:). Ježiš je tak Vzácny pre nás a my sme vzácni pre Neho:). Ja som napísala, niečo, čo Pán robí v mojom živote, ale je toho oveľa viac, čo naďalej koná a nedá sa to až všetko vyrozprávať alebo opísať slovami, je to také vzácne:) a tiež zažívam toto:  Žalm 40:6. :)))   Sláva Tebe Bože Ocko, sláva Tebe Duchu Svätý, sláva Tebe Pane Ježišu Kriste:)