Martina B.

23. 1. 2016

„Asi najviac zo všetkého, čo sa udialo v Trebišove, ma zaujalo osobné duchovné poradenstvo. Pri osobných modlitbách sa ma pastor opýtal, či mám niečo konkrétne, za čo by som chcela, aby sa pomodlil. Povedala som mu, čo ma ťažilo a po modlidbe sa ma opýtal, či by som nechcela zostať na poradenstve. Veľmi som sa tomu potešila, kedže som predtým ešte nikdy na poradenstve nebola.

Bola som preto plná očakávania. Na sedení ma pastor vyzval, aby som mu porozprávala o svojom živote, problémoch a ceste k Bohu.  Sprevádzal ma celým životom , poukazoval na chyby a hriechy, ktorých som sa dopustila, a v ktorých videl príčiny mojich súčastných problémov.  Vysvetlil mi, aké dôležité je odpúšťať, ak som zažila niekedy sklamanie či zranenie.  Nakoniec mi pomohol pomodliť  sa a vyznať Bohu hriechy a poprosiť o odpustenie a zmierenie. Musím povedať,  že som pocítila uvoľnenie a som vďačná Bohu za takých zbudovaných služobníkov, ktorí  vďaka Duchu Svätému vedia  viesť človeka a pomôcť mu poznať Pána viac. Som veľmi vďačná za duchovné poradenstvo a nech poslúži každému kto cíti, že potrebuje pomôcť s problémami a sám na ne nestačí. Iste ho to posunie dopredu vo svojom živote aj vo vzťahu s Pánom, ako to i mňa posunulo.“