Našla som duchovného otca

Pred časom som počula ponosu jedného veriaceho človeka, že máme rôznych služobníkov, ale niet duchovných otcov. Toto je svedectvo, že máme. Ďakujem môjmu Bohu, že z Jeho milosti a Jeho riadením som svojho duchovného otca stretla. Môžem prežívať starostlivosť, záujem o môj rast v Kristovi a otvorenú náruč vždy, keď to potrebujem. Postoj bez akejkoľvek výčitky, s láskou, s pochopením. Na každom stretnutí Boh zjavuje dôležité veci pre môj duchovný život a dáva usmernenie ako ísť ďalej. V celej jeho službe je zjavná moc Božia, oslávený Kristus a Duch Svätý zjavuje pravdu, ktorá oslobodzuje. (J 8,32) Jeho vyučovanie je presne také, ako potrebujem. Boh to vedel a tak mi ho dal, ako odpoveď na moje dlhoročné modlitby. Verím, že pre Neho nie je problém čas ani vzdialenosti.

Rado, ďakujem, že si verný v povolaní, ktoré ti Boh dal, že si sa ani v ťažkých skúškach nevzdal a prinášaš z milosti Božej požehnanie každému, kto o to stojí. Ďakujem aj Gabike, ktorá je s tebou v tejto službe. Len Pán vie, koľko ľudských životov bolo zmenených skrze tvoju službu. Sú to zázračné Božie veci, vidieť ľudí rozhodnutých pre život a nie pre smrť. Mnohí si vážia a oceňujú každý čas strávený s tebou.

Pane Ježišu, ďakujem za Tvoje dobrodenia na každý deň. Ďakujem, že si používaš svoje nástroje v cirkvi, aby prinášali spasenie, uzdravenie, vyslobodenie. Ďakujem za Tvojich verných služobníkov.

Nech je vyvýšené meno Ježiš Kristus! Jemu patrí všetka česť a sláva na veky vekov.

B.