Consulting courses

Kurz Nové mesto n/V – svedectvá – Course from city Nové mesto n/V + testimonies

16. kurz – Rozoznávanie duchov – 16th course – spirits recognition

17. kurz – Dar jazykov – 17th course – gift of tongues

18. kurz – Dar výkladu jazykov – 18th course – gift of interpretation of tongues

22. kurz – pancier spravodlivosti – 22nd course – breastplate of righteousness

Nové mesto nad Váhom, október 2016 – téma: Násilie a znásilnenie – Nové mesto n/V, october 2016: violence and rape