Internetové kurzy

Ak by ste mali záujem vidieť a dodatočne sa zúčastniť nahratých kurzov, napíšte nám. Kontakty nájdete na stránke.

INTERNETOVÉ KURZY S TÉMOU …”AKO BUDOVAŤ SVOJ ŽIVOT S BOHOM”

INTERNETOVÉ KURZY S TÉMOU …”AKO POČUŤ BOŽÍ HLAS”

INTERNETOVÉ KURZY S TÉMOU … “ZJAVENIE JÁNA”