Vitajte na našich stránkach

--- SK --- Uprostred sveta je pre každého z nás centrom nášho prežívania práve naša bytosť. Existuje niekto, kto chce, aby v tomto prežívaní bola plnosť zdravia, radosti, pokoja či neobmedzenej lásky. Ten niekto aj dnes má moc zlomiť okovy a pretrhnúť reťaze beznádeje, prázdnoty, bolesti, smútku, prehry, choroby, závislosti a smrti. Jeho meno je Ježiš Kristus. On prišiel na túto Zem práve kvôli nám a osobne kvôli Vám, aby Vás oslobodil, uzdravil a predovšetkým zachránil od večného odsúdenia. Našou túžbou a modlitbou je, aby cez službu Immanuel, n.o. ľudia našli to všetko v Ježišovi Kristovi, ktorý aj dnes žije a bojuje za každého jedného človeka bez výnimky. --- EN --- It is our being that is a center of our lives in the midst of this world. There is someone who desires for us fullness of health, joy, peace or unlimited love. That someone has power to break every chain of gloom, emptiness, pain, sorrow, failure, illness, addiction and death. His name is Jesus Christ. He came to this Earth for us and particularly for you to set you free, to heal you and above all to save you from eternal condemnation. Our desire and prayer is for the people to find all this in Jesus Christ through Immanuel, n.o. who even today lives and struggles for every single person.
Radovan Mikula

Svedectvá

 

Uzdravenie opuchnutého čreva a pridružených tráviacich ťažkostí

Oslobodenie z ťažkých fyzických a duševných problémov po panickom ataku

Uzdravenie z astmy, panickej poruchy a slabosti po kolapse

Vyradilo ma to z normálneho života,ale Ježiš ma oslobodil.

https://www.immanuel.sk/wp-login.php

youtube kanál (kázne,piesne,svedectvá)

Uzdravenie krčnej chrbtice a vyslobodenie zo strachu a úzkostí

„Zachránilo ma to“ … svedectvo z Poradenských kurzov

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/NGsp9Xm5HoA“ frameborder=“0″ allow=“autoplay; encrypted-media“ allowfullscreen></iframe>

Svedectvo oslobodenia cez Poradenský kurz

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/lqLfttlKHp8″ frameborder=“0″ gesture=“media“ allowfullscreen></iframe>

Ruka znehybnená po fraktúre a kolapse zápästia uzdravená

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/aLNdY0Q5IGI“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>

LifeTV – interview

Uzdravenie z bronchiálnej astmy

…………
Ahojte priatelia, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi a aj všetci tí, ktorí ešte možno pochybujete o Ježišovej moci a pravde, ktorá sa zjavila skrze neho. Ježiš je pravý Boží Syn.  Boh nám v ňom ukázal, aký v skutočnosti je.

Svedectvo o mojom uzdravení začnem najprv otázkou, na ktorú si musí odpovedať každý z vás sám. Vedeli by ste si predstaviť mať tak silnú astmu, že nemôžete cestovať dopravnými prostriedkami, ponáhľanie sa je pre vás utrpením, netolerujete mnohé lieky, bojíte sa ísť do sprchy, lebo sa v nej dusíte? Taký bol môj život, aj napriek užívaniu lieku na astmu. Veľmi ťažko sa mi fungovalo v spoločnosti, medzi ľuďmi v nákupných centrách atď.  Na duchovné poradenstvo som šla s úplne iným problémom, tento som len tak mimochodom zmienila duchovnému poradcovi – pastorovi Radovanovi Mikulovi. On ho však vnímal ako niečo dôležité a navrhol mi, že sa bude modliť za moje uzdravenie z astmy. Súhlasila som, i keď som bola s mojím zdravotným stavom už zmierená, a nedúfala som v toto veľké uzdravenie. Nie preto, že by som neverila, že môj Boh nie je Bohom zázrakov. Práve naopak, išlo skôr o to, že Boh v mojom živote už spravil veľmi veľa veľkých zázrakov (2-krát ma zachránil z bezprostredného ohrozenia života a mnoho ďalších zázrakov). To bol dôvod, prečo som si myslela, že už nato viac nemám nárok. Myslela som si, že Boh funguje podobne ako naše financie. Keď máme peňazí veľa, kupujeme si drahé/kvalitné veci, keď ich máme málo, poteší nás aj malá drobnosť v podobe čokoládky/keksíka/kávy/obľúbeného časopisu. Podľa tejto logiky som vnímala aj Božie uzdravenie. Hanbila som sa sama v sebe Hospodina žiadať ešte o niečo viac, ako som dostala. Mala som pocit, že moje vreckové na zázraky od Hospodina som si bezpečne minula a ďalšie už nepríde. Táto skúsenosť ma naučila, že Boh nás miluje takou štedrou láskou,  že nám nechal otvorený účet požehnania, aby sme  ho vždy smelo mohli prosiť o naplnenie našich potrieb. Dnes je to už polrok, čo som uzdravená z astmy a nebudím sa ani na nočné pokašliavanie.

Ďakujem Bohu, že Jeho láska je nevyčerpateľným zdrojom, že sa nevzťahuje len na pocit, že som ním milovaná, ale že sa prejavuje aj v konkrétnych skutkoch ako je napr. uzdravenie. Nech je na veky oslávené meno Ježiš!

——–
Ľudka

Uzdravená z bronchiálnej astmy – apríl 2017

 P O Ď A K O V A N I E

Ďakujem Božiemu služobníkovi, nášmu Radovi Mikulovi, Michalovi staršiemu a chválospevke, pod vedením Ducha Svätého.                                                                                                                                        Zúčastnila som sa medzi prvými účastníkmi, kurzov duchovného poradenstva prebiehajúcimi v Trebišove.

Veľmi chcem poďakovať za Božie vedenie, Radov vstup do povolania, do ktorého ho pomazal Pán. Zodpovedný prístup a  v trpezlivosti, láske a odovzdanosti, do Božej služby pre všetkých, ktorí to potrebovali. Nikto , ale nikto nebol odmietnutý a všetci prichádzali ako do Božieho náručia, kde mohli načerpať. Každý to, čo potreboval. V plnosti aj ja, ako som len vedela, sa otvorila  a nasávala ako špongia. Stále sme sa tešili a boli v očakávaní, čo má pre nás Pán pripravené, každý ďalší kurz. Počas jednotlivých prestávok sme spracovávali a uvádzali do praxe, čo sme sa učili. Prítomnosť Božiu, sme mohli každý zúčastnení vnímať pri každom stretnutí. Bola vo chválach nášmu Hospodinovi, vo vyučovaní, v prejavovaní spoločných daroch, ku spoločnému  úžitku všetkých v Pánovej Cirkvi.

Božie dotyky, hneď od začiatku. Od prvej chvíle som vedela, že je to veľmi požehnané rozhodnutie a zároveň do tejto služby pomazaný služobník spolu so starejším Michalom. Rozvinuli sa nám pri nich dary, porástli sme. 🙂 Podľa mňa každý, kto vedel s odvahou vykročiť hoci do neznáma.

V Pánovej prítomnosti, každý načerpal plno radosti, oslobodenia, uzdravenia, vyučovania  Duchom Svätým, Božieho vedenia a zaopatrenia. Som vďačná za obraz, ktorý mi ukázal Pán – Rado sa pohybuje v hlbokých hlbinách vzťahu s Pánom, miluje Ho a prináša ovocie hodné Božieho Kráľovstva.

Nech Pán bohato žehná,chráni a vedie jeho aj s celou rodinkou, spolu jeho zbor, Michala s rodinkou a službu, do ktorej vstúpili pre Pána, aby pracovali v Jeho vinici.

S úctou Alica

Absolventka Kurzov – Alica

JEŽIŠ MÁ VÝCHODISKO DO KAŽDEJ SITUÁCIE

Ahojte.

Chcem sa zdieľať s tým, čo Ježiš konal a stále koná v mojom živote. Ja som tak vďačná Bohu, že sa dal spoznať aj mne. On je tak veľmi Dobrý ku mne a stále je to pre mňa nepochopiteľné, že ma má veľmi rád aj napriek všetkým mojim zlyhaniam. On je tak Dobrý Boh:). Nezaslúžim si to a som Mu veľmi vďačná za Jeho čistú a krásnu lásku, že On je Verný a Dobrý stále.

Som veľmi vďačná Bohu, že mi veľmi pomohol aj cez vašu službu. O tomto kurze som sa dozvedela cez kamarátky Veroniku a Zlaťku a tak som tiež veľmi vďačná Bohu, že mi o tom dal vedieť:), lebo som to veľmi potrebovala. Už je to trochu dávnejšie, čo som mala ťažšie obdobie v živote a naozaj to bolo pre mňa niekedy veľmi ťažké. Nejaký čas som brala som aj lieky, ale mne to nepomáhalo, lebo ja som tak veľmi potrebovala JEŽIŠA a zažívať Božiu lásku, Jeho prijatie a pomoc, lebo jedine JEŽIŠ VIE TAK DO HĹBKY UZDRAVIŤ. A tak som volala k Bohu o pomoc aj plakala a zažila som presne to, čo sa píše v Biblii: Žalm 28:6-7  Nech je zvelebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc.  Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.  On mi pomohol aj cez túto službu a keď som chodila na osobné poradenstvo k Radovi. Som vďačná Bohu za vašu rodinu, že som vás mohla spoznať. Ste veľmi vzácni pre Pána. Na týchto kurzoch je čisté Božie Slovo a je to podané jednoducho a pritom je to hlboké, také z Božieho srdca. Poznávam tu Pána, takého aký je a Jeho srdce, ktoré je tak veľmi čisté a krásne a plné lásky a milosrdné a spravodlivé:). Zaujalo ma aj to, keď si slúžime duchovnými darmi a vidím, že Duch Svätý pracuje cez nás všetkých, čo sme tam. Vtedy sa dozvieme ako Boh myslí o nás a je to tak krásne, Jeho myšlienky sú tak vzácne. Žalm 139:17-18. A tiež som zistila, že aj keď Duch Svätý usvedčí z hriechu, On to nerobí nikdy na zahanbenie, ale pre naše dobré, lebo nás má veľmi rád a chce, aby sme sa navrátili k Bohu. Ako sa píše v Biblii, že dobrota Božia nás vedie ku pokániu. Ja som to zažila tiež a tak som vďačná Bohu, že ma očistil a potom mi dal takú krásnu radosť do srdca. Avšak, keby som to nevyznala, nemala by som tú radosť. A tak ďakujem, že mi dal Duch Svätý odvahu a On ju dá stále, keď Ho prosíme a pokoríme sa pred Ním. A veľmi mi pomohlo, že pastor ma za to neodsudzoval, ale stále ku mne pristupuje s Božou láskou a to je tak potrebné a vzácne. Keď som nad tým rozmýšľala, že čo napíšem, tak som si uvedomila, že vtedy, keď mi bolo ťažko, tak som nevedela a nechcela byť sama, ale keď ma Ježiš uzdravoval, tak som zistila, že práveže chcem byť aj sama s Pánom a v Jeho prítomnosti, lebo tam je tak krásne:) : Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.  Žalm 16:11. A tam nás Duch Svätý posilňuje a upokojuje Jeho láskou a dáva prielomy tiež, ale hlavné na tom je, že sme len s Ním:). A On tak veľmi túži byť s nami sám, aby k nám hovoril, hlavne cez Jeho Slovo:). Čiže vtedy som veľmi potrebovala byť s druhými a pri Jeho Slove a zažívať Božie prijatie a lásku a súcit a záujem a pomoc. Na kurzoch to zažijete:). Naozaj vďaka Bohu, že Pán to dal do ich sŕdc, aj Radovi aj Miškovi, že tak s Božou láskou a v pokore slúžia ľuďom ako sa píše v Ján 13: 35. Sláva Bohu za to naozaj:).  Božie Slovo v nás stále pracuje a premieňa nás, aj keď si to možno neuvedomujeme. Ale Božie Slovo je Pravda:). Ján 8:32 , Ján 8: 36 A Ježiš chce stále vyslobodzovať a aj vyslobodzuje, keď Mu to dovolíme, keď sa pokoríme pred Ním. Mňa vyslobodil z rôznych strachov a úzkostí a som Mu za to veľmi vďačná:). Vtedy, keď mi bolo najťažšie som si myslela, že sa to asi nikdy neskončí, ale teraz už viem, že JEŽIŠ je predsa VÍŤAZ A ON MÁ VÝCHODISKO DO KAŽDEJ SITUÁCIE. A zažila som to aj ja:). U mňa je to také postupné. A vidím ako Boh urobil veľkú zmenu v mojom živote. Spoznávam stále viac Jeho lásku a prijatie a cez to ma Ježiš veľmi uzdravuje. Dáva mi aj napríklad viac odvahy, lebo niekedy som bola veľmi hanblivá. Raz som dokonca zažila na chválach veľmi veľký prielom, a to ako ma Pán vyslobodil od strachu. Keď sme spievali pieseň Ježiš láme putá, v jednej chvíli som cítila, niekde asi v srdci, neviem presne, ako JEŽIŠ niečo vo mne zlomil. Tak som to naozaj cítila, prišlo to asi ako vlna. Bolo to naozaj pre mňa veľmi silné a cítila som potom uvoľnenie a vedela som, že to bolo veľmi dobré. Verím, že Ježiš zlomil vo mne ten strach. A som za to taaak veľmi vďačná Bohu, naozaj sláva Bohu za to:)))! Som naozaj veľmi vďačná Bohu za to, že ma stále tak s láskou uzdravuje:). A krásne na Božej láske je aj to, že to, z čoho vás Ježiš vyslobodí a v čom vás uzdraví, tak On vám potom pošle do cesty ľudí, ktorí majú podobné ťažkosti, lebo On ich má tak veľmi rád a chce im tiež pomôcť a uzdraviť ich. Aj ja som to zažila a tak som veľmi vďačná Bohu, že mi pomohol im slúžiť, napríklad prijatím, radou, modlitbou a povzbudením, že tak ako mňa uzdravil Ježiš, že chce aj ich.  A naozaj toto Slovo je v Božom srdci aj pre vás všetkých… Jer 29:11-14. Aj sama to zažívam:). Ježiš je tak Vzácny pre nás a my sme vzácni pre Neho:). Ja som napísala, niečo, čo Pán robí v mojom živote, ale je toho oveľa viac, čo naďalej koná a nedá sa to až všetko vyrozprávať alebo opísať slovami, je to také vzácne:) a tiež zažívam toto:  Žalm 40:6. :)))   Sláva Tebe Bože Ocko, sláva Tebe Duchu Svätý, sláva Tebe Pane Ježišu Kriste:)

Absolventka Kurzov – Ivka

Som znovuzrodeným kresťanom 27 rokov. Prešla som v mojom živote ťažkými skúškami. Spasenie Ježiša Krista som prijala dva roky po tom, ako zomrela moja 7 ročná dcéra a po pol roku po nej môj manžel. Ešte v čase, keď som nepoznala Pána Ježiša, začala som vzťah s mojím terajším manželom. Máme spolu 2 deti, dcérku a syna. Pán Ježiš ma niesol na svojich rukách a ošetroval moje rany a Jeho Svätý Duch ma utešoval. Moje deti chodili so mnou do zboru a zdieľali sme sa spolu, no v dospelosti odišli od Pána a žijú podľa seba. Môj manžel doteraz odmieta prijať spasenie a neverí Božiemu Slovu. Žije svetáckym životom. Počas manželstva som od neho utrpela veľa rán. No stále som verila, že Boh urobí zázrak a on sa obráti k Nemu. Pán Ježiš mi dával stále novú silu. Mala som Božiu rodinu a lásku bratov a sestier a to mi veľmi pomáhalo.

Napriek Božej pomoci a opatere, zahniezdilo sa vo mne voči môjmu manželovi, ktorý mi spôsobil hlboké rany, svojím spôsobom života neodpustenie a horkosť. Trápilo ma, že nebol dobrým otcom a zanedbával deti. V dôsledku tohto neodpustenia som nemohla prežívať úplnú radosť a pocit šťastia. Modlila som sa, odpúšťala som, prosila som o radosť, no nič sa nepohlo. Nemala som už ani chuť žiť. Prosila som Boha, aby mi poslal niekoho, kto ma vypočuje, poradí mi a pomôže. Myslela som, že sa snáď už ani nenájde človek, ktorý by mal toľko času a záležalo by mu na mne, že by ma vypočul a duchovne rozpoznal problém.

No Boh je dobrý a Jeho ucho nie je priťažké, aby nečulo naše prosby, tak Pán poslal mne a aj iným núdznym brata Radovana. Už od prvého seminára v Novom Meste som vnímala, že Duch Svätý sa ma dotýka a to som potrebovala. Dozvedela som sa nové veci a sýtila som sa Božím Slovom a to robilo svoju prácu vo mne. Išla som na duchovné poradenstvo a Radovan si ma sústredene a s láskou vypočul a modlil sa za mňa i moju rodinu. Na poradenstve som bola 3x a Duch Svätý zjavoval korene môjho problému. A opadlo to zo mňa, tá horkosť a neodpustenie. Nadobudla som iný pohľad na manžela i deti. Pohľad cez Božie Slovo a cez Jeho pravdu.

Dnes som v treťom ročníku kurzu a svedčím o tom, že tento kurz bol dôležitým medzníkom v mojom živote z hľadiska známosti Božieho Slova, používania darov Ducha Svätého v službe iným ľudom aj sebe. Boh vyriešil môj dlhoročný problém neodpustenia a môžem používať radosť Pánovu.

Som veľmi vďačná Pánovi za tieto kurzy, za Radka a Gabiku, že si ich Boh takto používa. Žehnám im, nech sú vedení Duchom Svätým a nech je oslávený Pán Ježiš Kristus v ich živote a službe.

Alena

8.2.2018

Chcem napísať, čo Boh spravil cez službu Radovana Mikulu v mojom živote. Veľmi dlhú dobu som trpel sťaženým dýchaním, hlavne pri silnejšom vyčerpaní. V poslednej dobe sa tento problém u mňa dosť vystupňoval. Presne takýto problém popisoval Rado pri jednej kázni u nás v zbore, aj keď skôr ako ťažšie duchovné dýchanie. Po jeho kázni som vystúpil na výzvu a potom ma Rado viedol k vyznaniu určitých hriechov a odpusteniu najbližším. Hriechy, ktoré som vyznal, som si pred tým vo svojom živote neuvedomoval. Bolo to akési neustále naháňanie sa za niečím  a tvrdosť voči sebe samému v tejto oblasti. Nasledujúci týždeň som si uvedomil, že sa mi akosi ľahšie dýcha. Vtedy som si spomenul  na túto službu a vedel som, že Boh v tejto oblasti určite konal. Veľmi sa mi v tejto oblasti uľavilo a verím, že Boh ma chce uzdraviť úplne. Ako povedal aj Rado, bolo by dobré v tomto ešte pokračovať. Verím, že Boh dá ešte príležitosť k tomu, aby som sa zúčastnil takejto služby a mohol som byť uzdravený a oslobodený úplne. Som Bohu vďačný za to, že poslal svojho verného a pravého služobníka k nám do zboru a Bohu patrí sláva a vďaka za to v mene Ježiš. Amen.

Radovan

Vyslobodenie z horkosti a beznádeje, Uvoľnené dýchanie

Pred časom som počula ponosu jedného veriaceho človeka, že máme rôznych služobníkov, ale niet duchovných otcov. Toto je svedectvo, že máme. Ďakujem môjmu Bohu, že z Jeho milosti a Jeho riadením som svojho duchovného otca stretla. Môžem prežívať starostlivosť, záujem o môj rast v Kristovi a otvorenú náruč vždy, keď to potrebujem. Postoj bez akejkoľvek výčitky, s láskou, s pochopením. Na každom stretnutí Boh zjavuje dôležité veci pre môj duchovný život a dáva usmernenie ako ísť ďalej. V celej jeho službe je zjavná moc Božia, oslávený Kristus a Duch Svätý zjavuje pravdu, ktorá oslobodzuje. (J 8,32) Jeho vyučovanie je presne také, ako potrebujem. Boh to vedel a tak mi ho dal, ako odpoveď na moje dlhoročné modlitby. Verím, že pre Neho nie je problém čas ani vzdialenosti.

Rado, ďakujem, že si verný v povolaní, ktoré ti Boh dal, že si sa ani v ťažkých skúškach nevzdal a prinášaš z milosti Božej požehnanie každému, kto o to stojí. Ďakujem aj Gabike, ktorá je s tebou v tejto službe. Len Pán vie, koľko ľudských životov bolo zmenených skrze tvoju službu. Sú to zázračné Božie veci, vidieť ľudí rozhodnutých pre život a nie pre smrť. Mnohí si vážia a oceňujú každý čas strávený s tebou.

Pane Ježišu, ďakujem za Tvoje dobrodenia na každý deň. Ďakujem, že si používaš svoje nástroje v cirkvi, aby prinášali spasenie, uzdravenie, vyslobodenie. Ďakujem za Tvojich verných služobníkov.

Nech je vyvýšené meno Ježiš Kristus! Jemu patrí všetka česť a sláva na veky vekov.

B.

Našla som duchovného otca

Veľmi ďakujem Bohu za možnosť zúčastniť sa kurzov duchovného poradenstva, ktoré usporadúva Immanuel n.o. (brat Rado Mikula spolu s Mišom Polákom).Viac rokov som sa modlil v dvoch smeroch: aby ma Boh učil milovať a stíhať lásku a aby ma pripravil na posledné časy. Teraz vidím, že tieto modlitby veľmi úzko súvisia – o posledných časoch Boh hovorí, že to budú (resp. už sú) nebezpečné časy plné zranenia, zrady, nepriateľstva a násilia a tiež hovorí, že ochladne láska mnohých.Nuž na kurzoch sa do detailu učím ako odpúšťať a byť uzdravený z rôznych typov zranení a slobodný od pascí, ktoré v tejto dobe diabol veriacim kladie do cesty. Som napĺňaný Božou láskou, pokorou, môžem plnšie zažívať Božiu reč a Božiu radosť na osobných modlitbách.  Zažil som oslobodenie z negatívnych myšlienok voči ľudom, zo strachu dívať sa v určitých situáciách ľuďom do očí, oslobodenie od strachu z hnevu a trestu a ďalšie.

Kurz vrelo odporúčam každému, kto ním ešte neprešiel.

Julo

Oslobodenie …

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/vBfX3oWqh90″ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>

Uzdravený pri diagnóze Parkinsona

Vždy som chcela byť silnou osobnosťou. Keďže som najstaršia z troch súrodencov, už veľmi skoro na mňa bola kladená väčšia miera zodpovednosti za iných, ale aj za svoje správanie a rozhodnutia. A tak nejako som mala pocit, že vždy všetko musím zvládnuť a nerobiť chyby. Ale keďže som len človek, často som ich robila a robím. No len ťažko som si vedela odpustiť svoje zlyhania. A tak aj keď som si to časom ani neuvedomovala, nasadzovala som si pred druhými masku tej, ktorá je vždy vysmiata a všetko zvláda a má sa super. Len nech sa nikto nevŕta vo mne a najlepšie ani ja sama, lebo z tých všetkých osobných zlyhaní mi bolo zle.

Boli obdobia, kedy som mala pocit, že už ďalej nevládzem a aj keď som volala na Pána a nechávala svoje problémy a hriechy pod Ježišovým krížom, prišla taká chvíľková úľava, ale potom som opäť vošla do niečoho podobného.

Ako znovuzrodený človek som často zápasila vo svojom vnútri s tým, že som akoby nevedela uveriť tomu, že Boh ma naozaj miluje a že mi naozaj odpustil a že ma naozaj prijíma takú, aká som. Viac krát som vnímala, ako ma Duch Svätý vedie k tomu, aby som študovala v Biblii, kým som v Kristovi. Aby som sa pozrela, akú novú identitu som získala tým, že som prijala Pána Ježiša. A aj keď som si tie riadky čítala, vedela som, že neprenikli do môjho vnútra. Raz som počula svedectvo jednej sestry, ktorá bola ochotná vzdať sa ľudí a spoločenstva, ktoré mala veľmi rada, a to len preto, lebo chcela v pravde nasledovať Pána. Záležalo jej viac na tom, či je uprostred Božej pravdy a či žije túto pravdu, než na tom, čo si pomyslia ľudia. Vtedy som si povedala, wau, Pane, to chcem aj ja. A Boh ma zobral za slovo. Začal mi ukazovať pravdu, nastavil mi zrkadlo. Po kázni brata Mikulu mi bolo jasné, že to, čo počúvam, nie sú len slová, ale je to ten dvojsečný meč, ktorý reže aj tie najhlbšie časti môjho vnútra. Takže keď bola výzva na modlitbu, nemohla som inak, ako ísť dopredu a zložiť zo seba tú masku, ktorú som nosila. A v tej chvíli mi bolo naozaj jedno, čo si kto pomyslí, jediné na čom mi záležalo, bolo to, aby som žila v úplnej pravde pred Bohom. Už som mala dosť nejakého divadla, ktoré tak často hráme jeden pred druhým. V tej chvíli som vedela, že moje vnútro úplne kapitulovalo, že ja sa už nechcem hrať na tú silnú a úžasnú, ale chcem, aby na tom mieste stál Ježiš. Po modlitbe som odtiaľ odchádzala s tým, že síce neviem presne, čo sa odohralo a neviem kto som (lebo som sa vzdala svojej masky), ale jedna vec mi bola úplne jasná. Prvý krát v živote som vedela, že som MILOVANÁ DCÉRA, že som Bohom PRIJATÁ, že som proste JEHO a On je MÔJ. Mala som pocit, akoby sa nebo nado mnou rozjasnilo a ja som mohla zhlboka vdychovať do seba tú nádheru toho, že som KRÁĽOVSKÁ DCÉRA.

Až teraz chápem slová „pravda vás oslobodí.“ Prvý krát mám slobodu v tom, čo si kto o mne myslí, lebo vedomie toho, že môj Boh ma miluje, je viac ako čokoľvek iné. A ako sa vyrovnávam s mojimi chybami? Viac krát som počula vetu, že Boh ťa miloval ešte skôr, než si čokoľvek pre Neho spravila. No a teraz tomu verím na 100%. Teším sa, že Pán Ježiš pre mňa získal na kríži novú identitu niekoho, kto nemusí predstierať, že je silný, ale vie, že aj keď ja na to nemám, môj Boh sa oslávi v mojich slabostiach a dá mi silu tam, kde bude treba.

 

Katka

 

 

Oslobodenie z odmietnutia,nadobudnutie zdravej identity v Bohu – október 2016

Od 14 ich rokov som trpela často bolesťami v krížoch, ktoré ma sprevádzali viac menej stále. Keďže na kurze sa dosť sedelo, mala som väčšie bolesti a pri rozhovore počas prestávky som to spomenula svojim priateľom, keď sme sa mali rozdeliť na menšie skupinky a vzájomne sa za seba modliť. Pomodlili sa za moje bolesti v krížoch. Bolesti odišli  a do dnešného dňa ma kríže nebolia. Ďakujem za modlitby a Bohu ďakujem za uzdravenie a za jeho požehnanie.

Mária

Odstránené bolesti v krížoch – október 2016

Na poradenstve sme mali s manželom pár otázok ohľadom našich problémov a ani sme celkom nevedeli slovne povedať, o čo presne ide, ale vždy sme dostali presnú a trefnú odpoveď. Je to dôkaz, že Boh skutočne vie o všetkom. Keď brat Radovan hovoril, boli to skutočné perly do našich situácií, jediné, čo ľutujem, že som nemala so sebou diktafón. Uvedomila som si, že stojím tvárou v tvár so skutočným Bohom, brat tam ako keby ani nebol. Vnímala som len Božiu lásku, nežnosť, pokoru, pokoj a dobrotivosť. Bolo to, ako keď sa Mojžiš stretol s Hospodinom a potom mu žiarila tvár. Toto som ešte nikdy nezažila. Ježiš, ďakujem.

Náš 9-ročný syn mával často strach. Po modlitbe a živom slove do situácie nastala zmena. Syn sa prestal báť a snaží sa poslúchať rodičov a keď niečo zlé spraví, hneď sa ospravedlní. Boh mu dal aj sen a Jeho viera je veľmi povzbudená. Sláva Bohu.

Dcéra, ktorá má 14 rokov, bola dvakrát na poradenstve, sama túžila ísť. Mala problém vyjadrovať sa. Jednoducho, keď sa jej niekto niečo pýtal, buď veľmi potichu odpovedala, takže ju nikto nepočul, alebo sa zaťala a nič nedokázala povedať. Dnes je úplne slobodná, dala sa pokrstiť a jej hlad po Bohu rapídne narástol. Boh jej dáva mocné sny o tom, ako si ju chce použiť. SLÁVA BOHU.

Miroslava

Uzdravenie rodiny,vyslobodenie zo strachu a zo zviazanosti reči – október 2016

Volám sa Viera a chcem povedať svedectvo, čo Pán pre mňa urobil. Nielen to, že mi dal milosť, že ma zachránil, ale už spravil pre mňa veľa zázrakov, odkedy som v neho uverila. Mala som veľké problémy s celým chrbtom, najmä s krčnou chrbticou. Potom sa to zhoršovalo až tak, že mi to išlo až dole medzi lopatky a vystreľovalo mi to do ľavej ruky. Už som nemohla ani pracovať a od januára do mája som bola na PN.

Lekári zistili, že mám vyskočený stavec, výrastky a opotrebovanú chrbticu. Liečili ma, ale neskôr liečbu ukončili, lebo že sa to nedá celkom vyliečiť. Po nastúpení do práce sa vrátili aj bolesti. V lele som bola na konferencii Kresťanských priateľov Izraela v Žiline. Keď jeden zo služobníkov povedal, že Pán teraz uzdravuje, tak sa za mňa modlili dvaja bratia a vtedy som mala uzdravenú krčnú chrbticu. Vďaka Bohu za to, že ma prestala bolievať aj hlava. Bolo to zaujímavé, že Pán uzdravil krčnú chrbticu, ale v chrbte tie bolesti stále boli. Nerozumela som tomu, prečo nie celú chrbticu. Na začiatku októbra sme mali v zbore na návšteve Rada Mikulu a modlil sa za chorých. Vystúpila som dopredu a Boh sa ma mocne dotkol cez jeho ruky a cítila som veľkú páľavu na tom mieste, kde sa ma dotkol. A vtedy bola som uzdravená. Uvedomila som si to hneď, už keď som šla cestou domov, že ma nič nebolí a môžem povedať, že odvtedy je to už niekoľko týždňov a vďaka Bohu, mňa to naozaj nebolí. Celé to odišlo preč a som vďačná Bohu za to, že je živý, že nás počuje, že nás uzdravuje a že mu môžeme dôverovať. Ďakujem Mu za toto, čo pre mňa spravil. Ja verím, že Pán nás miluje, že je s nami a že sa o nás stará, aj o mňa sa stará a verím, že čokoľvek budem potrebovať, že je tu aj pre mňa.

Viera

Uzdravená chrbtica – október 2016

2.10.2016

Oslobodenie od strachu a uzdravenie z jeho fyzických následkov

Ďakujem Bohu za robotníkov žatvy, za takých pastorov, a ľudí, ktorík vedia odovzdať život Bohu, aby si ich použil ku službe, ktorú On robí skrz srdcia Jemu oddaných, aby si ich použil k vyslobodzovaniu a uzdravovaniu. Je hrozné to, čo robí satan na zemi a v akých klamstvá žijú ľudia. Ako dôležité je vinúť sa k Bohu, svojmu Stvoriteľovi. Ako sme klamaní a úbohí bez svojho Stvoriteľa, Jeho Syna Ježiša Krista a práce Ducha Svätého. Ako málo je tých, čo vydajú život Bohu a slúžia mu celým srdcom. Vďaka za teba Rado a za tvoju službu…vďaka Bohu. Cítim sa ľahká, pokojná, slobodná. Nie je nič krajšie, ako ísť v šľapajách nášho Pána a dokázať byť napojený na pravý zdroj Lásky, ktorá sa potom môže vylievať na chorých, smutných, úbohých, poviazaných a oklamaných, ktorých satan drží vo väzení. Až potom, keď je človek oslobodený, porozumie Slovu, ktoré je zapísané v knihe Života. Všetci, ktorých satan drží vo väzení, porozumejú. Doteraz som mala iba prečítané, čo je to Pravda. Ak to človek prežije na sebe, vtedy tomu porozumie. Ako krátko sme na zemi, aby sme mohli byť s Pánom. Ako sa až nedá vyjadriť tá sloboda a vďačnosť, ktorú človek cíti pri oslobodení a zjavení nejakej Pravdy vo svojom živote. Celé vnútro človeka by malo ďakovať Bohu za to, ako nás miluje, ako sa bránime Jeho Láske a nedokážeme pochopiť hĺbku Života, Lásky, Starostlivosti, Ochrany a Jeho Dobroty. Tvoja služba je veľmi dôležitá v Jeho rukách. Je to citlivé jemné a môžem spolu s piesňou hovoriť: „… milostivý a milosrdný je Pán“. Vďaka, Vďaka Bohu za Jeho milosť milosrdenstvo…za ľudí, ktorých si vie použiť vo svojej vinici. Mám veľmi vďačné srdce naproti Bohu Rado za teba. Sláva Bohu.                                                                                      Po oslobodení osobne hovorím za seba,že  by som chcela hneď pomáhať v Pánovej vinici, doslova vyhlasovať zo striech to, aké úžasné je byť oslobodený a pomáhať, aby sa naši najbližší dozvedeli, ako sme klamaní a čo ponúka Pán oslobodením. Aké klamstvá žijeme v chorobách a trápeniach. Uvedomujem si však, že to nejde vo vlastnej sile a že človek musí byť zmocnený našim Stvoriteľom v daroch, ktoré rozdal každému tak, ako chcel Duch Svätý. Zmenil sa môj pohľad na ľudí, ktorí sú takto klamaní, utláčaní a väznení. Týmto jedným prežitým aktom  si uvedomujem, že to potrebuje každý nespasený  hriešnik. Sú to zranenia ľudí hlboko vo vnútri, o ktorých ani sami nevedia. Vie to iba Boh, ktorý to vo svojej milosti zjaví. A ak sú roztrhnuté putá a zlomené závory, tak to je nepopísateľná radosť. Skvelé.

Alica – august 2016

Som veľmi vďačný Bohu za Radovu službu, cez ktorú sa ma Nebeský Otec veľmi mocne dotýkal tak, že mi dal omnoho hlbšie pochopiť Jeho srdce a tým mi premieňa moje srdce na srdce Jeho syna. Na kurz v Trebišove som došiel plný očakávaní, že čo bude Duch Svätý v nás robiť a On dal ešte viac ako som čakal. Slovo bolo priezračne čisté a pravdivé, ktoré odhaľovalo mnohé v našich srdciach. Na chválach bola mocná Božia prítomnosť a úplne najlepšou časťou bola služba duchovnými darmi, počas ktorej Ocko mocne konal v nás cez slová povzbudenia, napomenutia a iné prorocké slová.

Dalibor

Vyslobodenie z démonickej posesie – posadnutia

Pozvanie na kurzy poradenstva 🙂

Svedectvo – bábätko vyslobodené z kliatby 23.1.2016

Svedectvo – uzdravený z následkov havárie – nefunkčná pamäť a orientácia

23. 1. 2016

„Asi najviac zo všetkého, čo sa udialo v Trebišove, ma zaujalo osobné duchovné poradenstvo. Pri osobných modlitbách sa ma pastor opýtal, či mám niečo konkrétne, za čo by som chcela, aby sa pomodlil. Povedala som mu, čo ma ťažilo a po modlidbe sa ma opýtal, či by som nechcela zostať na poradenstve. Veľmi som sa tomu potešila, kedže som predtým ešte nikdy na poradenstve nebola.

Bola som preto plná očakávania. Na sedení ma pastor vyzval, aby som mu porozprávala o svojom živote, problémoch a ceste k Bohu.  Sprevádzal ma celým životom , poukazoval na chyby a hriechy, ktorých som sa dopustila, a v ktorých videl príčiny mojich súčastných problémov.  Vysvetlil mi, aké dôležité je odpúšťať, ak som zažila niekedy sklamanie či zranenie.  Nakoniec mi pomohol pomodliť  sa a vyznať Bohu hriechy a poprosiť o odpustenie a zmierenie. Musím povedať,  že som pocítila uvoľnenie a som vďačná Bohu za takých zbudovaných služobníkov, ktorí  vďaka Duchu Svätému vedia  viesť človeka a pomôcť mu poznať Pána viac. Som veľmi vďačná za duchovné poradenstvo a nech poslúži každému kto cíti, že potrebuje pomôcť s problémami a sám na ne nestačí. Iste ho to posunie dopredu vo svojom živote aj vo vzťahu s Pánom, ako to i mňa posunulo.“

Martina B.

Pokoj vám!
Som dôchodkyňa, ktorá chodí s Pánom Ježišom niekoľko rokov. Za tie roky sa začali v mojom tele ozývať rozličné choroby. Najviac zo všetkých ma trápila astma a vysoký tlak. Pred niekoľkými týždňami na nedeľnom zhromaždení zaznelo slovo, ktoré ma oslovilo. Pastor hovoril o tom, že sa modlíme: „Pane, uzdrav ma“, ale svojou rukou berieme tabletky, aby sme sa uzdravili. Tak to nemá byť. Veď náš lekár nebeský, Pán Ježiš Kristus, nám už naše bolesti a choroby vyniesol na kríž golgotský. Prijmime vierou, čo nám vydobil náš Lekár – Ježiš Kristus. A tak po príchode domov som v modlitbe a s vierou odovzdala samu seba aj so svojimi zdravotnými problémami svojmu nebeskému Lekárovi, aby ma On vyliečil. Od tej doby neberiem tabletky, spreje na dýchanie atď. Moje problémy sú preč a ja môžem vďaka Nemu opäť naplno žiť. Môj Lekár – Pán Ježiš ma oslobodil od trápenia a vyliečil. Čo povedať? Ďakujem, Pane Ježišu!

sestra Viera

(dodatok pastora: My nie sme proti liekom. Vážime si prácu lekárov a žehnáme
im. Ale svedčíme o lieku nebeského Lekára, ktorým je slovo Boha, a to má
uzdravujúcu moc aj tam, kde ani lekári už nedokážu pomôcť.)

Viera Majerčíková

AC Trebišov

Volám sa Katarína Bódiová, mám 34 rokov, žijem v Cinobani pri Lučenci, chodím do zboru BJB Lučenec . Pána som spoznala pred 20. rokmi. Na kurze poradenstva som sa prvýkrát zúčastnila tento rok. Hoci som nevedela, čo presne mi prinesie, dúfala som, že snáď prispeje k zlepšeniu môjho duchovného vnímania a rastu a taktiež sa vždy teším zo spolupráce s AC. Mám veľkú túžbu slúžiť duchovnými darmi a taktiež takúto službu prijímať od svojich bratov a sestier. Hoci máme veľa príležitostí stretávať sa ako zbor (sláva Bohu) či už na bohoslužbách, biblickom štúdiu, na krstoch..tieto stretnutia sú však tak nabité programom, že nezostáva veľa času na osobné zdieľanie a následnú službu duchovnými darmi. Túžim po vzťahoch, po zdieľaní sa, hľadám duchovnú pomoc a podporu u bratov a sestier a tak isto ju túžim poskytnúť tým, ktorí to potrebujú. Ale nejde to bez vzájomnej pomoci. Radkov seminár mi veľmi pomohol pochopiť niektoré veci, ktoré som doteraz nevnímala alebo som im nerozumela, či už čo sa mňa osobne týka, alebo mojich bratov a sestier. Prečo niekedy uviazneme akoby v slepej uličke, prečo sa nedokážeme oslobodiť od niektorých vecí, prečo sa stále vraciame k zvykom z nášho starého života. Pri Radkovej ďalšej návšteve bola príležitosť, aby mi aj osobne slúžil poradenstvom a nielen mne, ale aj iným bratom a sestrám. Všetci sme boli jeho službou veľmi požehnaní a povzbudení! Veľmi si želám, aby duchovné poradenstvo v našich zboroch bolo samozrejmosťou, pretože je nevyhnutnou potrebou duchovného života každého z nás. Verím, že každý z nás môže byť takýmto poradcom pre svoje okolie ak chce a ak dovolí Pánovi aby cez neho konal, avšak potrebujeme pomoc bratov a sestier, ktorí majú skúsenosti. Radkovi ďakujem, že prišiel za nami, keď sme ho potrebovali, že oslávil nášho Pána Ježiša Krista svojou láskou k nám a službou..nech je požehnaný v mene Ježiš, aj práca ktorú vykonáva v mene Otca , Syna a Ducha Svätého. Amen!

Katarína Bódiová

Som veľmi vďačná za tento kurz. Keď som naň išla, očakávala som teoretický kurz o duchovnom poradenstve, nevedela som presne, o čom to bude. Ale hneď po prvom stretnutí som videla, ako sa ma Boh na kurze dotýka. Nie len že dostávam cenné praktické rady podložené Božím Slovom a skúsenosťou slúžiacich služobníkov, ale čo je pre mňa veľmi dôležité, Boh ku mne na kurze osobne hovorí. Či už cez prednášky, alebo osobné poradenstvo, alebo v čase, kedy očakávame na Ducha Sv. a učíme sa používať Jeho dary na modlitbách /proroctvá, videnia,…/. Z každého kurzu odchádzam premenená, uzdravená, slobodnejšia. Mne samej to veľmi slúži a teším sa, že to, že budem zbudovaná, môže prinášať slobodu a uzdravenie ďalším ľuďom, ku ktorým ma Boh posiela.

Veronika Sokolová

Zo služby poradenstva som nadšená. Tento kurz má dva ciele. Prvým je pomoc ľuďom, dať im vnútornú pevnosť myslenia a udržanie si slobody a druhý, vojsť do Božieho povolania pre službu. Pre mňa je to svedectvo  Božej prítomnosti v každom ohľade, aj prvého aj druhého zamerania duchovného poradenstva vo vašom spoločenstve v Trebišove.
Prítomnosť Ducha Svätého uvádza život do pohybu. Ak dovolíme Duchu Svätému, aby konal v nás, nie je nič krajšie ako dostávať sa zo všetkých nečistôt, starostí a problémov, ktoré môže odhaliť iba Duch Svätý a vyviesť  všetko na Svetlo. Veriť, že normu, ktorú dáva Pán, vkladá do srdca, tam aj ostane a upevní to v nás. Lebo Jemu ide o našu budúcnosť pokoj a dobro.

Sestra

Od augusta som prežívala bolesti v krčnej chrbtici. Bolo to niekedy neznesiteľné. 7 rokov striedavo žila v tlaku od manžela a prežívala raz do mesiaca obsesiu a opresiu- raz za štvťrok  som utekala z domu, zbalila kufor a vybalila. Brr. Počas kurzu Duch svätý jednal s mojimi chybami, prichádzalo usvedčenie odpúšťala som a oslobodenie. Následne som šla do poddania sa mužovi a prijatia. A proste bolesti odišli. Veľmi Pán koná počas tohto kurzu s mojim životom. Ak je Jeho bremeno príjemné a ľahké, nemôže byť moje ťažšie ako Jeho. Všetko je dokonané. Ježiš je víťaz.

Alica Nagyová