CD,DVD

PORADENSKÉ KURZY :

Pre účastníkov kurzu … príspevky na audioslužbu

CD ……………… 3,- eur

DVD …………… 5,- eur

Pre tých, ktorí sa kurzu nezúčastnili … príspevky na audioslužbu

CD …………….. 5,- eur

DVD ………….. 8,- eur

CD  Philadelphia :

Príspevky na audioslužbu –

Dokonalá láska ……………………….   3,- eur

Otcove srdce – „Pohľad z neba“ …   8,- eur

Pridávame sa k chvále ……………..    7,- eur

CD a DVD je možné objednať si na mailovej adrese v kontaktoch.