Podpora služby

Pokoj Boží prajem, bratia a sestry.

Predstavujeme Vám touto formou ďalší krok vízie Immanuel, n.o.                                                                                 

Po rokoch služby vnímame potrebu vlastných priestorov, kde by sme mohli hlbším spôsobom dosiahnuť žiadané výsledky v oblasti oslobodenia a uzdravenia ľudí s rôznymi psychosomatickými a duchovnými ťažkosťami.

Centrum Immanuel – projekt

Svedectvá

Ak Vás Pán Ježiš počas našej služby spasil, vyslobodil či uzdravil, napíšte to a pošlite mailom.

Tiež je možné poslať natočené audio či video svedectvo.

Modlitebná podpora

Prosíme Vás o modlitby za Pánovo vedenie, ochranu, múdrosť a moc.

Nech je Jeho meno vyvýšené, Jeho sláva zjavená a ľudia spasení, uzdravení a vyslobodení.

Finančná podpora

Finančné dobrovoľné príspevky na zabezpečenie a rozvoj služby Immanuel, n.o. môžete zasielať na

č.účtu: 2 9 2 9 8 8 5 4 1 7/ 1 1 0 0

IBAN SK21 1100 0000 0029 2988 5417

BIC (SWIFT) TATRSKBX