Uzdravenie rodiny,vyslobodenie zo strachu a zo zviazanosti reči – október 2016

Na poradenstve sme mali s manželom pár otázok ohľadom našich problémov a ani sme celkom nevedeli slovne povedať, o čo presne ide, ale vždy sme dostali presnú a trefnú odpoveď. Je to dôkaz, že Boh skutočne vie o všetkom. Keď brat Radovan hovoril, boli to skutočné perly do našich situácií, jediné, čo ľutujem, že som nemala so sebou diktafón. Uvedomila som si, že stojím tvárou v tvár so skutočným Bohom, brat tam ako keby ani nebol. Vnímala som len Božiu lásku, nežnosť, pokoru, pokoj a dobrotivosť. Bolo to, ako keď sa Mojžiš stretol s Hospodinom a potom mu žiarila tvár. Toto som ešte nikdy nezažila. Ježiš, ďakujem.

Náš 9-ročný syn mával často strach. Po modlitbe a živom slove do situácie nastala zmena. Syn sa prestal báť a snaží sa poslúchať rodičov a keď niečo zlé spraví, hneď sa ospravedlní. Boh mu dal aj sen a Jeho viera je veľmi povzbudená. Sláva Bohu.

Dcéra, ktorá má 14 rokov, bola dvakrát na poradenstve, sama túžila ísť. Mala problém vyjadrovať sa. Jednoducho, keď sa jej niekto niečo pýtal, buď veľmi potichu odpovedala, takže ju nikto nepočul, alebo sa zaťala a nič nedokázala povedať. Dnes je úplne slobodná, dala sa pokrstiť a jej hlad po Bohu rapídne narástol. Boh jej dáva mocné sny o tom, ako si ju chce použiť. SLÁVA BOHU.

Miroslava