Absolventka Kurzov – Alica

 P O Ď A K O V A N I E

Ďakujem Božiemu služobníkovi, nášmu Radovi Mikulovi, Michalovi staršiemu a chválospevke, pod vedením Ducha Svätého.                                                                                                                                        Zúčastnila som sa medzi prvými účastníkmi, kurzov duchovného poradenstva prebiehajúcimi v Trebišove.

Veľmi chcem poďakovať za Božie vedenie, Radov vstup do povolania, do ktorého ho pomazal Pán. Zodpovedný prístup a  v trpezlivosti, láske a odovzdanosti, do Božej služby pre všetkých, ktorí to potrebovali. Nikto , ale nikto nebol odmietnutý a všetci prichádzali ako do Božieho náručia, kde mohli načerpať. Každý to, čo potreboval. V plnosti aj ja, ako som len vedela, sa otvorila  a nasávala ako špongia. Stále sme sa tešili a boli v očakávaní, čo má pre nás Pán pripravené, každý ďalší kurz. Počas jednotlivých prestávok sme spracovávali a uvádzali do praxe, čo sme sa učili. Prítomnosť Božiu, sme mohli každý zúčastnení vnímať pri každom stretnutí. Bola vo chválach nášmu Hospodinovi, vo vyučovaní, v prejavovaní spoločných daroch, ku spoločnému  úžitku všetkých v Pánovej Cirkvi.

Božie dotyky, hneď od začiatku. Od prvej chvíle som vedela, že je to veľmi požehnané rozhodnutie a zároveň do tejto služby pomazaný služobník spolu so starejším Michalom. Rozvinuli sa nám pri nich dary, porástli sme. 🙂 Podľa mňa každý, kto vedel s odvahou vykročiť hoci do neznáma.

V Pánovej prítomnosti, každý načerpal plno radosti, oslobodenia, uzdravenia, vyučovania  Duchom Svätým, Božieho vedenia a zaopatrenia. Som vďačná za obraz, ktorý mi ukázal Pán – Rado sa pohybuje v hlbokých hlbinách vzťahu s Pánom, miluje Ho a prináša ovocie hodné Božieho Kráľovstva.

Nech Pán bohato žehná,chráni a vedie jeho aj s celou rodinkou, spolu jeho zbor, Michala s rodinkou a službu, do ktorej vstúpili pre Pána, aby pracovali v Jeho vinici.

S úctou Alica