Alica Nagyová

Od augusta som prežívala bolesti v krčnej chrbtici. Bolo to niekedy neznesiteľné. 7 rokov striedavo žila v tlaku od manžela a prežívala raz do mesiaca obsesiu a opresiu- raz za štvťrok  som utekala z domu, zbalila kufor a vybalila. Brr. Počas kurzu Duch svätý jednal s mojimi chybami, prichádzalo usvedčenie odpúšťala som a oslobodenie. Následne som šla do poddania sa mužovi a prijatia. A proste bolesti odišli. Veľmi Pán koná počas tohto kurzu s mojim životom. Ak je Jeho bremeno príjemné a ľahké, nemôže byť moje ťažšie ako Jeho. Všetko je dokonané. Ježiš je víťaz.