Sestra

Zo služby poradenstva som nadšená. Tento kurz má dva ciele. Prvým je pomoc ľuďom, dať im vnútornú pevnosť myslenia a udržanie si slobody a druhý, vojsť do Božieho povolania pre službu. Pre mňa je to svedectvo  Božej prítomnosti v každom ohľade, aj prvého aj druhého zamerania duchovného poradenstva vo vašom spoločenstve v Trebišove.
Prítomnosť Ducha Svätého uvádza život do pohybu. Ak dovolíme Duchu Svätému, aby konal v nás, nie je nič krajšie ako dostávať sa zo všetkých nečistôt, starostí a problémov, ktoré môže odhaliť iba Duch Svätý a vyviesť  všetko na Svetlo. Veriť, že normu, ktorú dáva Pán, vkladá do srdca, tam aj ostane a upevní to v nás. Lebo Jemu ide o našu budúcnosť pokoj a dobro.