Veronika Sokolová

Som veľmi vďačná za tento kurz. Keď som naň išla, očakávala som teoretický kurz o duchovnom poradenstve, nevedela som presne, o čom to bude. Ale hneď po prvom stretnutí som videla, ako sa ma Boh na kurze dotýka. Nie len že dostávam cenné praktické rady podložené Božím Slovom a skúsenosťou slúžiacich služobníkov, ale čo je pre mňa veľmi dôležité, Boh ku mne na kurze osobne hovorí. Či už cez prednášky, alebo osobné poradenstvo, alebo v čase, kedy očakávame na Ducha Sv. a učíme sa používať Jeho dary na modlitbách /proroctvá, videnia,…/. Z každého kurzu odchádzam premenená, uzdravená, slobodnejšia. Mne samej to veľmi slúži a teším sa, že to, že budem zbudovaná, môže prinášať slobodu a uzdravenie ďalším ľuďom, ku ktorým ma Boh posiela.