Katarína Bódiová

Volám sa Katarína Bódiová, mám 34 rokov, žijem v Cinobani pri Lučenci, chodím do zboru BJB Lučenec . Pána som spoznala pred 20. rokmi. Na kurze poradenstva som sa prvýkrát zúčastnila tento rok. Hoci som nevedela, čo presne mi prinesie, dúfala som, že snáď prispeje k zlepšeniu môjho duchovného vnímania a rastu a taktiež sa vždy teším zo spolupráce s AC. Mám veľkú túžbu slúžiť duchovnými darmi a taktiež takúto službu prijímať od svojich bratov a sestier. Hoci máme veľa príležitostí stretávať sa ako zbor (sláva Bohu) či už na bohoslužbách, biblickom štúdiu, na krstoch..tieto stretnutia sú však tak nabité programom, že nezostáva veľa času na osobné zdieľanie a následnú službu duchovnými darmi. Túžim po vzťahoch, po zdieľaní sa, hľadám duchovnú pomoc a podporu u bratov a sestier a tak isto ju túžim poskytnúť tým, ktorí to potrebujú. Ale nejde to bez vzájomnej pomoci. Radkov seminár mi veľmi pomohol pochopiť niektoré veci, ktoré som doteraz nevnímala alebo som im nerozumela, či už čo sa mňa osobne týka, alebo mojich bratov a sestier. Prečo niekedy uviazneme akoby v slepej uličke, prečo sa nedokážeme oslobodiť od niektorých vecí, prečo sa stále vraciame k zvykom z nášho starého života. Pri Radkovej ďalšej návšteve bola príležitosť, aby mi aj osobne slúžil poradenstvom a nielen mne, ale aj iným bratom a sestrám. Všetci sme boli jeho službou veľmi požehnaní a povzbudení! Veľmi si želám, aby duchovné poradenstvo v našich zboroch bolo samozrejmosťou, pretože je nevyhnutnou potrebou duchovného života každého z nás. Verím, že každý z nás môže byť takýmto poradcom pre svoje okolie ak chce a ak dovolí Pánovi aby cez neho konal, avšak potrebujeme pomoc bratov a sestier, ktorí majú skúsenosti. Radkovi ďakujem, že prišiel za nami, keď sme ho potrebovali, že oslávil nášho Pána Ježiša Krista svojou láskou k nám a službou..nech je požehnaný v mene Ježiš, aj práca ktorú vykonáva v mene Otca , Syna a Ducha Svätého. Amen!