Dalibor

Som veľmi vďačný Bohu za Radovu službu, cez ktorú sa ma Nebeský Otec veľmi mocne dotýkal tak, že mi dal omnoho hlbšie pochopiť Jeho srdce a tým mi premieňa moje srdce na srdce Jeho syna. Na kurz v Trebišove som došiel plný očakávaní, že čo bude Duch Svätý v nás robiť a On dal ešte viac ako som čakal. Slovo bolo priezračne čisté a pravdivé, ktoré odhaľovalo mnohé v našich srdciach. Na chválach bola mocná Božia prítomnosť a úplne najlepšou časťou bola služba duchovnými darmi, počas ktorej Ocko mocne konal v nás cez slová povzbudenia, napomenutia a iné prorocké slová.