Vyslobodenie z horkosti a beznádeje, Uvoľnené dýchanie

Som znovuzrodeným kresťanom 27 rokov. Prešla som v mojom živote ťažkými skúškami. Spasenie Ježiša Krista som prijala dva roky po tom, ako zomrela moja 7 ročná dcéra a po pol roku po nej môj manžel. Ešte v čase, keď som nepoznala Pána Ježiša, začala som vzťah s mojím terajším manželom. Máme spolu 2 deti, dcérku a syna. Pán Ježiš ma niesol na svojich rukách a ošetroval moje rany a Jeho Svätý Duch ma utešoval. Moje deti chodili so mnou do zboru a zdieľali sme sa spolu, no v dospelosti odišli od Pána a žijú podľa seba. Môj manžel doteraz odmieta prijať spasenie a neverí Božiemu Slovu. Žije svetáckym životom. Počas manželstva som od neho utrpela veľa rán. No stále som verila, že Boh urobí zázrak a on sa obráti k Nemu. Pán Ježiš mi dával stále novú silu. Mala som Božiu rodinu a lásku bratov a sestier a to mi veľmi pomáhalo.

Napriek Božej pomoci a opatere, zahniezdilo sa vo mne voči môjmu manželovi, ktorý mi spôsobil hlboké rany, svojím spôsobom života neodpustenie a horkosť. Trápilo ma, že nebol dobrým otcom a zanedbával deti. V dôsledku tohto neodpustenia som nemohla prežívať úplnú radosť a pocit šťastia. Modlila som sa, odpúšťala som, prosila som o radosť, no nič sa nepohlo. Nemala som už ani chuť žiť. Prosila som Boha, aby mi poslal niekoho, kto ma vypočuje, poradí mi a pomôže. Myslela som, že sa snáď už ani nenájde človek, ktorý by mal toľko času a záležalo by mu na mne, že by ma vypočul a duchovne rozpoznal problém.

No Boh je dobrý a Jeho ucho nie je priťažké, aby nečulo naše prosby, tak Pán poslal mne a aj iným núdznym brata Radovana. Už od prvého seminára v Novom Meste som vnímala, že Duch Svätý sa ma dotýka a to som potrebovala. Dozvedela som sa nové veci a sýtila som sa Božím Slovom a to robilo svoju prácu vo mne. Išla som na duchovné poradenstvo a Radovan si ma sústredene a s láskou vypočul a modlil sa za mňa i moju rodinu. Na poradenstve som bola 3x a Duch Svätý zjavoval korene môjho problému. A opadlo to zo mňa, tá horkosť a neodpustenie. Nadobudla som iný pohľad na manžela i deti. Pohľad cez Božie Slovo a cez Jeho pravdu.

Dnes som v treťom ročníku kurzu a svedčím o tom, že tento kurz bol dôležitým medzníkom v mojom živote z hľadiska známosti Božieho Slova, používania darov Ducha Svätého v službe iným ľudom aj sebe. Boh vyriešil môj dlhoročný problém neodpustenia a môžem používať radosť Pánovu.

Som veľmi vďačná Pánovi za tieto kurzy, za Radka a Gabiku, že si ich Boh takto používa. Žehnám im, nech sú vedení Duchom Svätým a nech je oslávený Pán Ježiš Kristus v ich živote a službe.

Alena

8.2.2018

Chcem napísať, čo Boh spravil cez službu Radovana Mikulu v mojom živote. Veľmi dlhú dobu som trpel sťaženým dýchaním, hlavne pri silnejšom vyčerpaní. V poslednej dobe sa tento problém u mňa dosť vystupňoval. Presne takýto problém popisoval Rado pri jednej kázni u nás v zbore, aj keď skôr ako ťažšie duchovné dýchanie. Po jeho kázni som vystúpil na výzvu a potom ma Rado viedol k vyznaniu určitých hriechov a odpusteniu najbližším. Hriechy, ktoré som vyznal, som si pred tým vo svojom živote neuvedomoval. Bolo to akési neustále naháňanie sa za niečím  a tvrdosť voči sebe samému v tejto oblasti. Nasledujúci týždeň som si uvedomil, že sa mi akosi ľahšie dýcha. Vtedy som si spomenul  na túto službu a vedel som, že Boh v tejto oblasti určite konal. Veľmi sa mi v tejto oblasti uľavilo a verím, že Boh ma chce uzdraviť úplne. Ako povedal aj Rado, bolo by dobré v tomto ešte pokračovať. Verím, že Boh dá ešte príležitosť k tomu, aby som sa zúčastnil takejto služby a mohol som byť uzdravený a oslobodený úplne. Som Bohu vďačný za to, že poslal svojho verného a pravého služobníka k nám do zboru a Bohu patrí sláva a vďaka za to v mene Ježiš. Amen.

Radovan