Viera Majerčíková

Pokoj vám!
Som dôchodkyňa, ktorá chodí s Pánom Ježišom niekoľko rokov. Za tie roky sa začali v mojom tele ozývať rozličné choroby. Najviac zo všetkých ma trápila astma a vysoký tlak. Pred niekoľkými týždňami na nedeľnom zhromaždení zaznelo slovo, ktoré ma oslovilo. Pastor hovoril o tom, že sa modlíme: „Pane, uzdrav ma“, ale svojou rukou berieme tabletky, aby sme sa uzdravili. Tak to nemá byť. Veď náš lekár nebeský, Pán Ježiš Kristus, nám už naše bolesti a choroby vyniesol na kríž golgotský. Prijmime vierou, čo nám vydobil náš Lekár – Ježiš Kristus. A tak po príchode domov som v modlitbe a s vierou odovzdala samu seba aj so svojimi zdravotnými problémami svojmu nebeskému Lekárovi, aby ma On vyliečil. Od tej doby neberiem tabletky, spreje na dýchanie atď. Moje problémy sú preč a ja môžem vďaka Nemu opäť naplno žiť. Môj Lekár – Pán Ježiš ma oslobodil od trápenia a vyliečil. Čo povedať? Ďakujem, Pane Ježišu!

sestra Viera

(dodatok pastora: My nie sme proti liekom. Vážime si prácu lekárov a žehnáme
im. Ale svedčíme o lieku nebeského Lekára, ktorým je slovo Boha, a to má
uzdravujúcu moc aj tam, kde ani lekári už nedokážu pomôcť.)